D66 Group

ภูมิสถาปนิก คือใคร ? ภูมิทัศน์ หรือ ภูมิสถาปัตยกรรม เป็นสาขาหนึ่งในหมวดงานสถาปัตยกรรม เป็นวิชาชีพเฉพาะในด้านงานออกแบบสิ่งแวดล้อมภายนอก (Environmental Design) หรือการจัดองค์ประกอบต้นไม้ ความงามท...

0 likes0 commentsLINE VOOM