ปุ๋ยไซโต

ปุ๋ยไซโต

@cytoFriends 204

Timeline

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้. ข้าพระพุทธเจ้า อนันต์ ชูราศรี บริษัทปุ๋ยไซโตจำกัด 💛 26ตุลาคม2560💛
See More
Top