เชนลิสซิ่ง

วันมาฆบูชา ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระสงฆ์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูปที่มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย เชนลิสซิ่งขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบา...

1 like0 commentsLINE VOOM