Thai Sylvanian

Friends 17,108

Nature, Family, Love

Social media

Follow us on social media

Mixed media feedSee more

CouponSee more

ซิลวาเนี่ยน แฟมิลี่

ซิลวาเนียน แฟมิลี่ เป็นที่รักของคนทั่วโลกตั้งแต่ปี 1985 พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ ธรรมชาติ ครอบครัว และความรัก
ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงการใส่ใจ และแบ่งปันให้กับผู้อื่น ภายใต้จินตนาการอันสดใส ซิลวาเนียนแฟมิลี่ จึงช่วยเด็กๆ พัฒนาทักษะทางสังคมได้

โดยในปัจจุบัน ซิลวาเนี่ยน แฟมิลี่ เป็นที่รู้จัก และนิยมอย่างกว้างขวาง เพราะความน่ารักของเหล่าครอบครัวซิลวาเนี่ยน และความรักที่ลูกค้าทุกๆ คนมอบให้

บจก. คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ เป็นตัวแทนจำหน่าย "ซิลวาเนี่ยน แฟมิลี่" (Sylvanian Families) อย่างเป็นทางการ และถูกต้องตามลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

Country or region: Thailand