Jobs Worker Service.

หยุดรับงานกลุ่มแรงงาน ที่ "การอนุญาตทำงาน สิ้นสุดโดยผลของกฎหมาย" วันที่ 20 พ.ย.64 วันสุดท้าย ทางบริษัท จะรับเอกสารพร้อมรับชำระเงิน บริการ ขอใบอนุญาตทำงาน ของกลุ่มนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เป็นวั...

3 likes0 commentsLINE VOOM