Jobs Worker Service.

ใครที่เป็นแรงงานกลุ่ม MoU แล้ววีซ่าจะขาด จะหมด จะสิ้นอายุ อย่ารอช้ารีบตรวจสอบ แล้วรีบมาต่อกันให้ไวนะครับ ปี 2565 นี้ ทาง ตม. ยกเลิกการผ่อนผันแล้ว ต้องดำเนินการต่อวีซ่า หาก VISA เกินกำหนด จะโดนปรับ ว...

1 like2 commentsLINE VOOM