Jatuphonthaitea

🍵🇯🇵 Sadou (ซะโด) คือวิถีการชงชาในประเทศญี่ปุ่น ที่แฝงเรื่องการฝึกสมาธิ ปรัชญา จรรยามารยาท ในแบบของศาสนาพุทธนิกายเซน ก่อนการชงและขณะชงชา ผู้ชงจะต้องทำจิตใจให้สงบและบริสุทธิ์ผุดผ่อง เพื่อให้ชาที่ชง...

0 likes0 commentsLINE VOOM