Jatuphonthaitea

🌕 ลอยกระทงปีนี้ จตุพลชาไทย ร่วมอนุรักษ์สืนสานประเพณีไทย ลอยกระทงและปล่อยโคมอย่างปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เชื่อกันว่าวันลอยกระทง วันที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นการขอขมาพระแม่คงคา และกา...

0 likes0 commentsLINE VOOM