ThaiPFA

เตรียมตัวพบกับหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน . ปิดท้ายซีรีส์การเรียนการสอนด้วยภารกิจสุดท้ายที่จะทำให้คุณพร้อมสำหรับวิชาชีพนักวางแผนการเงินมืออาชีพมาตรฐานสากล! . หลักส...

0 likes0 commentsLINE VOOM