cutoyotahamo

@cutoyotahamoFriends 1,903

Timeline

ตรวจเช็ค "ฟิล์มกรองแสง" เสื่อมสภาพง่ายๆ ด้วย 3 วิธีนี้ ฟิล์มกรองแสง มีหน้าที่คอยช่วยกรองแสง หรือลดแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่จะผ่านเข้ามาทางกระจกรถยนต์ นอกจากนี้ฟิล์มกรองแสงที่ดียังต้องช่วยในเรื่องของการลดความร้อน และรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตอีกด้วย สำหรับฟิล์มกรองแสงที่ได้มา ...See More
See More

Location

Address
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Location
BTS สยาม
BTS สนามกีฬาแห่งชาติ

Business Information

Hours 7.00 น.
Closed on 19.00 น.
URL https://www.cutoyotahamo.com
https://www.facebook.com/cutoyotahamo
Phone 023056733

Account Intro

"ครั้งแรก...ของเมืองไทย"
CU TOYOTA Ha:mo
โครงการแบ่งปันรถกันใช้
ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (EV Sharing)
สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ไม่ต้องหาที่จอดรถ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจุฬาฯ และสยามสแควร์
Top