CU Radio 101.5

CU Radio 101.5

@curadioFriends 3,197

Timeline

ถอดบทเรียนการทำงานของสื่อไทยและเทศ กรณีหมูป่า เราได้เห็นอะไร? . รายการจับจ้องมองสื่อ (อาทิตย์ 22 ก.ค.) 9.00 น. FM 101.5 MHz อ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กีรติกร นาคสมภพ รองบรรณาธิการข่าวต่า ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครปทุมวันอาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซ.… See More
Top