Cultural Connected

Cultural Connected

@cultural_connectedFriends 56

Timeline

ภูเขาหิมะมังกรหยก ลี่เจียง : จีน มีลักษณะคล้ายมังกรเลื้อย สีขาวของหิมะที่ปกคลุมภูเขามีลักษณะคล้ายกับหยกขาว ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า ทำให้ดูคล้ายมังกรขาวบนฟากฟ้า จึงเป็นที่มาของชื่อภูเขาแห่งนี้
See More
Top