NT PRINTING

#ผลิตกล่อง 1 กล่อง ก็รับนะครับ
มีไฟล์พร้อมผลิต 5-7 วันเท่านั้น สําหรับงานด่วน

สั่งพิมพ์กล่อง ถูกสุดเริ่ม 4.80.-

กับสเป็คสุดคุ้ม ที่ เอ็น ที การพิมพ์
✅พิมพ์ระบบอ๊อฟเซ็ท
✅เคลือบพีวีซีเงา
✅กระดาษอาร์ตก