CPD Academy

เมื่องานบัญชีถึงทางตัน ผันตัวเองเป็นอะไรได้อีกบ้าง? หากจะบอกว่าคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงคนรุ่นเก๋าในสายงานบัญชีเองก็อาจจะทำงาน มาสักระยะ จนมีความคิดที่ว่า เราสามารถทำอาชีพอื่นนอกจากบัญชีได้ไหมนะ แล้วหน้า...

2 likes0 commentsLINE VOOM