Manueamek

Manueamek

@cte9037rFriends 243

Timeline

โอกาสทองของผู้ประกอบการภาคตะวันออก มาถึงแล้วนะจ๊ะ
See More

Account Intro

บริษัท มาเหนือเมฆ คอนซัลติ้ง เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ จัดอบรม สัมมนาพัฒนาบุคลากรแก่บริษัทเอกชนชั้นนำ สมาคมออกแบบสร้างสรรค์ สถาบันอัญมณีวิทยาและหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณี (…See More
Top