CRTC

CRTC

@crtcFriends 7,047

Timeline

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด จัดงานจับสลากรางวัลเพิ่มหุ้นลุ้นโชค ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 3 ห้อง 301 สำนักงานสหกรณ์ฯ โดยมีรางวัลจำนวน 171 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท สมาชิกฯ สามารถตรวจสอบผลการจับรางวัลผ่านท ...See More
http://www.crtc.co.th/data200/stock_kupong60-1.pdf
See More

Location

Address
402 หมู่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

Business Information

Hours 8.30-16.30 (การเงิน)8.30-15.30
Closed on ปิดทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์
URL http://www.crtc.co.th
Phone 053702555
เบอร์โทร.. 053702999,053175854,053175556

Account Intro

เพิ่ม @CRTC เป็นเพื่อน เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ก่อนใครได้แล้วจ้า
Top