• 0
  • 1

Toyota CR Manager

@crmanagerFriends 230

Timeline

📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม You are the FACE of TOYOTA ประจำเดือนธันวาคม 📌 กติกาการร่วมกิจกรรม MISSION: I'M POSSIBLE 🖼️ 1.โพสต์ภาพถ่ายการปรับเปลี่ยนการบริการในธีม "เปลี่ยนทุกอย่าง ให้เป็นไปได้" ลงในกลุ่ม FACEBOOK : You are the FACE of TOYOTA 💳 2. ระบุชื่อ-นามสกุล | ...See More
See More
Top