Crafts And Cute

Crafts And Cute

@craftandcuteFriends 192

Timeline

วิธีการต่อ เริ่มจากพับ วิธีพับ ให้หันด้านที่พิมพ์เข้าหาตัว เส้นปะขนาดเท่ากันพับให้มุมแหลมออกจากตัว เส้นปะสลับสั่นยาว พับให้มุมแหลมเข้าหาตัว วิธีการต่อ ให้ต่อจากตัวเลขที่อยู่ในแผ่นเดียวกันก่อน จากนั้นต่อชิ้นเล็กๆเข้าด้วยกันก่อน จากนั้นจึงค่อนำมาประกอบเป็นตัว การใช้กา ...See More
See More
Top