Chokprasert

Chokprasert

@cps168Friends 749

Timeline

Mini Bus 32 ที่นั่ง
See More

Location

Address
5/74 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุท… See More

Business Information

Phone 083-745-8888

Account Intro

หจก.โชคประเสริฐบริการ ให้บริการรถบัสทัศนาจรปรับอากาศ 2ชั้น,มินิบัส และรถตู้ ด้วยประสบการณ์กว่า30ปี บริการด้วยใจ
เราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ

สนใจติดต่อเช่ารถโทร 083-745-8888 (คุณบิ๊ก) และ 087-349-8888
Top