สารพัดช่างชัยภูมิ

สารพัดช่างชัยภูมิ

@cpmpolyFriends 459

Timeline

พิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ กับ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม
See More

Business Information

Hours 07.00-20.00
Closed on เสาร์-อาทิตย์
URL http://www.cpmpoly.ac.th
Phone 044812083
หมายเหตุ ทำงานเวลาราชการ

Account Intro

Top