ถังแก๊สขนาด 4 กก.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 cm ความสูง 40 cm น้ำหนักถังเปล่า 6.20 Kg น้ำหนักแก๊ส 4 Kg

ถังแก๊สขนาด 7 กก.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 29 cm ความสูง 48 cm น้ำหนักถังเปล่า 10.10 Kg น้ำหนักแก๊ส 7 Kg

ถังแก๊สขนาด 15 กก.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 31 cm ความสูง 66 cm น้ำหนักถังเปล่า 16.40 Kg น้ำหนักแก๊ส 15 Kg

ถังแก๊สขนาด 48 กก.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 cm ความสูง 130 cm น้ำหนักถังเปล่า 35.60 Kg น้ำหนักแก๊ส 48 Kg