Coopmsds_admin

Coopmsds_admin

@coopmsdsFriends 663

Timeline

เรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ ฯ วันนี้วันสุดท้ายในการชำระการเรียกเก็บประจำเดือน ม.ค.61 กรุณาชำระวันนี้ภายในเวลา 15.30 น. ชำระ แล้วรบกวนแจ้งรายละเอียดกลับทางไลน์ด้วยค่ะ ขอบคุณ
See More

Location

Address
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านร… See More

เกี่ยวกับสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด สอบถามเรื่อง บริการเงินฝาก บริการเงินกู้ สวัสดิการสงเคราะห์ ฯลฯ เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ในการเข้าใช้บริการ

Account Intro

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์
🕘 09:30 - 16:30 🕟

ติดต่อ
ตึกอาทิตย์ทิพอาภา
บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
255 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ : coop02354749…
See More
Top