COOP MOJ

COOP MOJ

@coopmojFriends 1,785

Timeline

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรมประจำปี 2560 ร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 14 พร้อมคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนประจำปี ...See More
See More
Top