สอ.ครูกาญจนบุรี

@coop.ktsccFriends 1,487

Timeline

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เห็นเป็นการสมควรให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรฐกิจปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ...See More
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด
See More

Location

Address
245/1 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองอจังหวัดกาญ… See More
Location
อยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด

Business Information

Hours 08:00-16:30(เว้นวันหยุดราชการ)
Closed on วันหยุดราชการ
URL http://www.ktscc.org
http://m.ktscc.org
Phone 0-3462-3338
โทรสาร 0-3462-3340

Account Intro

สหกรณ์มันคง ซื่อตรงบริหาร บริการประทับใจ
Top