ConcreteDecor

ConcreteDecor

@concretedecorFriends 892

Timeline

Color Seasons ... สีขัดมันฉาบสำเร็จรูป สีที่ฉาบแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองเวนิส อิตาลี โครงการ เวนิส ดิ ไอริส วัชรพล เลือกใช้สีของเราทั้งโครงการ จะผ่านไปกี่ร้อน กี่แดด กี่ฝน สีของเราคงทน สีสดใส ดังเดิม คลิปการฉาบสี เบื้องต้น : https://youtu.be/vz24cj2p1Xw :: ต่ ...See More
See More

Location

Address
ชมรมแสตมป์คอนกรีต
Top