Thai S.S. Refractory

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเด...

0 likes0 commentsLINE VOOM