สภาวิศวกร

🔴 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร พร้อม ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งได้เข้าพบผู้บริหารสภาวิศวกรเพื่อหารือแนวทางควา...

9 likes0 commentsLINE VOOM