สภาวิศวกร

🔴 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร นำทีมเจ้าหน้าที่สภาวิศวกรร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น และอุปกรณ์สำนักงานให้กับมูลนิธิกระจกเงาเพื่อการกุศลและสาธารณะประโยชน์ เป็นการส่งผ่านความช่ว...

6 likes0 commentsLINE VOOM