กองส่งเสริมฯ ชัยภูมิ

@cob6962aFriends 345

Timeline

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ร่วมอนุรักษ์การใส่ผ้าไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
See More

ภาพรวมโครงการ

See More

Location

Address
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

Business Information

Hours จันทร์-ศุกร 8:30 - 16:30
Closed on Saturday, Sunday, Holiday
URL http://www.chpao.org/about/health
Phone 044-821817

Account Intro

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งสุ่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
Top