Touch Star Resort

ภาพผลิตภัณฑ์ที่โชว์ให้เห็น 👉 ☕ภาพแรกเป็นสินค้าของเราซึ่งการคั่วเมล็ดกาแฟจะเห็นได้ว่าสีของเมล็ดกาแฟจะสม่ำเสมอหลังจากการคั่วเสร็จ ทำให้รสชาติกาแฟนั้นออกมาดีตามที่ต้องการและหอม ☕ส่วนภาพที่ 2 เป็นภาพ...

0 likes0 commentsLINE VOOM