ระบบดูแล@ชนพ

ระบบดูแล@ชนพ

@cnpcareFriends 201

Timeline

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว คำชี้แจงแก่นักเรียน เเละผู้ปกครองนักเรียน ในการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) วันที่ 19 เมษายน 2560 (เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) และ วันที่ 20 เมษายน 2560 (เฉพาะนักเ ...See More
See More

Location

Address
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
Location
เดินเพียง 5 นาทีจาก
ธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาท

Business Information

Hours 08.30-16.30 น.
Closed on วันหยุดราชการ
URL http://cnpcare.com/
Phone 0810385988
หมายเหตุ -

Account Intro

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านอย่างยั่งยืน
Top