CMU

เมื่อรัก(ษ์) เกิดที่บ้านเก่า ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. . เรือนโบราณแต่ละหลังมีรูปแบบและเอกลักษณ์ที่แตกต่าง เมื่อมารวมกันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ที่นี่จึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีเสน่ห์น่า...

0 likes0 commentsLINE VOOM