CMU

“ลาคลอด” ช่วงเวลาพิเศษ เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว . การรับรู้และเข้าถึงสิทธิในการลาคลอดของพ่อและแม่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยเติมเต็มช่วงเวลาดีๆ ระหว่างกันของทุกคนในบ้าน สร้างความผูกพันในครอ...

0 likes0 commentsLINE VOOM