En-Technology

รู้หรือไม่? เก็บสินค้าหรือวัตถุดิบเสื่อมสภาพไว้นานๆ จะมีภาระต้นทุนรวมถึงภาษีที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะ!! ข้อมูลเพิ่มเติม>> https://bit.ly/3MankWO

1 like0 commentsLINE VOOM