ทนายใกล้ตัว

ทนายใกล้ตัว

@closelawyerFriends 5,041

Timeline

วิธีคิด การใช้ชีวิตระหว่างคนรวยกับคนจน คนจำนวนมาก สร้างความผิดพลาดทางการบริหารการเงินจนสร้างหนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวจนกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก โดยเฉพาะคนเมือง คนทำงานรุ่นหนุ่มสาวไปจนถึงคนทำงานวัยกลางคนที่มีครอบครัวแล้วก็มักจะก่อหนี้เพราะตกอย ...See More
See More

Business Information

Top