ทนายใกล้ตัว

ทนายใกล้ตัว

@closelawyerFriends 11,833

Timeline

พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ เสี่ยงติดคุก อาวุธปืนมีไว้เพื่อป้องกันทรัพย์สิน ป้องกันโจรผู้ร้าย มิใช่มีไว้เพื่อนำมาโชว์ในที่สาธารณะ บ่อยครั้งที่พบเห็นตามข่าวทีวี หรือพบเห็นในชีวิตประจำวันทั่วไป เมื่อเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาแล้วนั้น หากมีอาวุธป ...See More
See More

Business Information

Top