ทนายใกล้ตัว

ทนายใกล้ตัว

@closelawyerFriends 13,464

Timeline

คู่สมรสติดคุกเกิน 1 ปี อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1516(4/1) สามีหรือภริยา ต้องคำพิพากษา ถึงที่สุด ให้จำคุก และ ได้ถูกจำคุกเกิน 1 ปี ในความผิด ที่อีกฝ่ายหนึ่ง มิได้มีส่วน ก่อให้เกิด การกระทำความผิด หรือ ยินยอม หรือ รู้เห็นเป็น ...See More
See More

Location

Address
ทนายใกล้ตัว
Location
ศรีประจักษ์ แมนชั่น

Business Information

Hours 24 ชั่วโมง
Closed on ทุกวันอาทิตย์
URL http://www.closelawyer.com/
http://www.facebook.com/closelawyer/
Phone 0959567735
Other 08.00-22.00 นาฬิกา

Account Intro

Top