ทนายใกล้ตัว

ทนายใกล้ตัว

@closelawyerFriends 3,772

Timeline

นายจ้างไม่ยอมให้เข้าทำงาน และ ไม่จ่ายค่าจ้างให้ ถือเป็นการเลิกจ้างลูกจ้าง เรื่องการเลิกจ้างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันในการจ้างแรงงาน และ ปัญหาที่มักจะพบบ่อยมากคือนายจ้างไม่ยอมออกหนังสือเลิกจ้างให้กับลูกจ้าง แต่สร้างเหตุการณ์ขึ้นให้ลูกจ้างเข้าใจว่าตนถูกเลิกจ้าง ...See More
See More

Business Information

Top