ทนายใกล้ตัว

ทนายใกล้ตัว

@closelawyerFriends 10,263

Timeline

ไฟแนนซ์ยึดรถไปแล้ว นำไปขายทอดตลาดขาดทุน จะฟ้องร้องเรียกค่าส่วนต่างจากผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันได้อีกหรือไม่ ? เพียงใด ***คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 31/2560 ได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้วว่า การเรียกค่าขายรถที่เช่าซื้อไปแล้วขาดทุนนั้นคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองต้อ ...See More
See More

Business Information

Top