การเพิ่มความรู้ควรเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ง่าย ๆ เริ่มต้นได้ด้วยตัวเอง DIGITORY จึงมีสาระน่ารู้มาอัพเดทอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบทความ หรือ Podcast เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ติดตามที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน