KMITL Library

#บริการให้ยืมรางปลั๊กไฟ 🔌แบตหมดให้เดินหาปลั้ก แต่ถ้าขาดความรักให้เดินมาหาแอด ฮิ้วว🥰 ถ้าปลั๊กอยู่ไกล หอสมุดมีบริการให้ยืมรางปลั๊กไฟ สำหรับยืมใช้ภายในห้องสมุด เป็นกรณีพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในก...

0 likes0 commentsLINE VOOM