ศูนย์สรรหาและว่าจ้าง เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มภาคใต้ 2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 เบอร์โทรสำนักงาน 076-298-298 ต่อ 7305 - 6 เบอร์มือถือ 06-2242-2085 www.medicalcareersthailand.com www.facebook.com/bsg.bdms Email: bsg.careers@bgh.co.th