City สาทร ราชพฤกษ์

City สาทร ราชพฤกษ์

@citysathornrcpFriends 146

Timeline

📣ประกาศวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็น วันมาฆบูชา 🚫ห้ามผู้รับเหมาเข้าดำเนินงานในวันหยุด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของโครงการฯ และไม่เป็นการรบกวนเพื่อนบ้าน/เจ้าของร่วม ในวันหยุดพักผ่อนคะ ฝ่ายบริหารฯขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสม ...See More
See More
Top