City สาทร ราชพฤกษ์

City สาทร ราชพฤกษ์

@citysathornrcpFriends 128

Timeline

📣 แจ้งผู้รับเหมาห้ามเข้าทำงาน 📌 งดช่างตกแต่ง / ต่อเติม และงานที่มีเสียงดังทุกประเภท เข้าทำงานในวันหยุด 🙏 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือที่ดีเสมอมา 🏡 ฝ่ายบริหารโครงการ The City สาทร - ราชพฤกษ์
See More
Top