The City@งามวงศ์วาน

The City@งามวงศ์วาน

@cityngamwongwanFriends 127

Timeline

เรียน คุณลูกบ้าน ฝ่ายบริหารหมู่บ้านฯ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องแก้ไขรอยต่อพื้นสแตมป์คอนกรีต วันที่ 4 มกราคม 2562 ผู้รับเหมาจะเข้าดำเนินการแก้ไขรอยต่อพื้นสแตมป์คอนกรีต โดยฝ่ายบริหารฯ ต้องขออนุญาตปิดฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการกรีดพื้น และดำเนินการฝั่งขาออกต่อตามลำดับค่ะ ...See More
See More
Top