shoesliers

ขั้นตอนการผลิตกับ SHOESLIERS 1 เริ่มคุยรายละเอียดเบื้องต้นการทำแบรนด์ เช่น จำนวนขั้นต่ำ วัสดุ แบบรองเท้าที่อยากทำ หรือสอบถามอย่างอื่นเพิ่มเติม 2 ขึ้นตัวอย่างก่อนผลิตงานจริง เพื่อให้เห็นภาพและลองฟิตต...

0 likes0 commentsLINE VOOM