Churairat Music

โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ ในนามตัวแทนสอบ ABRSM ประเทศไทย ขอเรียนเชิญคุณครูสอนดนตรีเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ การสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมในชั้นเรียนดนตรี เจาะลึกเทค...

4 likes0 commentsLINE VOOM