สมาคมสื่อช่อสะอาด

ถ้าสังคมไทยปฏิรูประบบวัฒนธรรมอุปถัมภ์ในทุกระดับได้ เราจะพัฒนาไปได้เร็วกว่านี้ เพราะระบบอุปถัมภ์นำไปสู่การไม่ทำตามกติกาหรือคอรัปชั่นได้ง่าย

24 likes0 commentsLINE VOOM