Chonlatee Innovation

๖ เมษายน วันจักรี เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบก่อตั้งราชวงศ์จักรี 🤎 . “ขอน้อมรำลึก...

2 likes0 commentsLINE VOOM