Chongjaroen Festival

Chongjaroen Festival

@chongjaroenfesFriends 2,428

Timeline

POLYCAT ...."เด็กแนวได้..ผู้ใหญ่แนวดี”....... Old School POP 🚌 พุธที่ 24 พฤษภาคมนี้ ครบรอบ 2 ปีชงเจริญ เฟสติวัล🎉🎁🎂 🎂 2ปี ที่ผ่านมาเราสร้างวีระกรรมที่นี่...มาแล้วไม่รู้จะสักกี่ครั้งต่อกี่ตั้ง ครบรอบ 2ปีแล้ว มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ของร้านเรากันอีกครั้งนะคะ ก ...See More
See More
Top