เทศบาลเมืองชลบุรี

@choncityFriends 319

Timeline

เทศบาลเมืองชลบุรี ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ในวันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาภักดีแผ่นดิน บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
See More

Location

Address
Chonburi Municipality

Business Information

Top