ชมพรภัณฑ์

@chomgroupFriends 1,122

Account Intro

ชมพรภัณฑ์หลังคาเหล็ก ใส่ใจทุกชิ้นงาน บริการด้วยใจ โปร่งใสเรื่องสินค้า
...เราเน้นย้ำเสมอว่า การผลิตหลังคาของเรา
"ให้ทำงานลูกค้าเหมือนกับงานของเราเอง
ทำให้ดี...คิดว่าเรากำลังทำหลังคาเพื่อบ้านเราอยู่
ลูกค้ามีความสุข เราก็ดีใจ"
Top