MacroCare

Tenveo CM1000 All-in-One AI Face Detection Video Conference Camera . มาพร้อม ระบบ Auto Framing ช่วยตรวจจับใบหน้าของผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อเดินเข้ามาเพิ่มในเฟรมภาพ กล้องจะ zoom out เพื่อให้ครอบคลุมผู...

1 like0 commentsLINE VOOM