Chinavut Marketing

@chinavutmarketingFriends 158

Timeline

[Site References] ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก ได้เลือกใช้งานจอรับภาพ 3D Silver Screen ขนาด 300" ของ Razr Projection Screen ด้วยเนื้อผ้าที่ออกแบบมาให้รองรับระบบ 3D ทำให้ภาพที่ได้นั้นมีความสมจริงเมื่อฉายด้วยระบบ 3D ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก : https://goo.g ...See More
See More

Location

Address
63, 65, 67 ซ.รุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง ก… See More
Top