China Pro Tour

@chinaprotourFriends 1,370

Timeline

🎊ชาวใต้ต้องเฮ ไม่ต้องมากรุงเทพให้เสียค่าเครื่องบิน🎊 🎉จัดไป บินตรงจากภูเก็ตสู่เมืองเฉิงตู ต้องโดนแล้ว🎉🎉 🔔บินตรงภูเก็ต เฉิงตู เขาง้อไบ๊ 5 วัน 3 คืน (3U) ✈เดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 👛ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท 🍃ขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง 🍂ล่องเรือ ...See More
See More

Location

Address
6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว… See More
Location
MRT ลาดพร้าว

Business Information

Top